Uzun bir aradan sonra Endüstri Mühendisliği Bölümünde ders vermem istendiğinde, kaytarmak için elimden geleni yaptım. Ama birinci sınıflara Endüstri Mühendisliğine Giriş, son sınıflara da Karar Destek Sistemleri dersi vermekten kaçamadım. Gerginliğimin asıl sebebi, daha önce birinci sınıflara ders vermemiş olmamdı. Diğerinin hakkından gelebileceğimi düşünüyordum. İlk hafta öğleden önce birinci sınıflarla ilk dersi yaptık. Fena geçmedi.