Ahlak ve Zeka

İspanya Kralı, ülkesini fetheden Napolyon’a güya “sen para için savaşıyorsun, biz ise şerefimiz için” demiş de, Napolyon da “herkes kendisinde olmayan şey için savaşır” diye cevap vermiş ya…

Memleketin ahlakı her şeyin önüne koyan kesimleri, sadece on iki yıllık icraatı boyunca değil, mevcut Cumhurbaşkanlığı yarışında da ahlakı hiçe sayan adayın arkasında hizalanmış haldeler. Buna mukabil, akıl ve zekâyı ön plana çıkaranlar, akıl ve zekâdan, bilhassa yaratıcılıktan hiç nasibi olmayan bir kampanya yapan adaya mahkûmlar.

Hem ahlaklı hem zeki ve yaratıcı olmak mümkün mü değil, nedir?