Korku

Bu memlekette, biz yetişirken, inançsız olabilirdiniz. Ahalinin sizden beklediği dindar olmanız değil, onun dindarlığına saygı duymanızdı. Bir diplomayla memleketin modernleştirici kadrolarına atanıverenler ahaliye bunu bile çok gördüler.

Evet, ben de biliyorum, Erzurum’da Atatürk Üniversitesinde, Ramazan’da oruç yiyen bir öğrenci öldürüldü. Veya memleketin hangi ücrasında, kimini duyduğumuz, kiminden haberdar bile olmadığımız cinayetler işlendi. Ama bu tür olgular, genel tutumun “beni rahat bırak, sen ne istersen yap” olduğu gerçeğini değiştirmez.

Evet, daha büyük ölçekli cinnetler de yaşandı. Ama bunların pek çoğu, bilmem hangi istihbarat servisinin işiydi. Kalanlar da, memleketin modernleştiricilerinin, ahali dininden vazgeçmezse bir türlü rahat edemeyecek olmasından…

Şimdi asimetri ortadan kalktı. Dindarların dindar olmasından fevkalade rahatsız olan ve memleketin geri kalmışlığını ahalinin dindarlığıyla açıklayanların karşısına, inançsızların inançsız olmasından fevkalade rahatsız olan ve memleketin geri kalmışlığını bazı çocuklarının inançsızlığıyla (hatta yeterince dindar olmamasıyla) açıklayanlar geçti.

Ahali de onların arkasına hizalandı.

***

Dün, işbu nevzuhur zevat için mühim bir imtihan günüydü. Paris’te birileri, İslam’ı kurtarıvermek adına iğrenç bir iş işlediler. Ve kendi dindarlığını rahatlıkla yaşamakla yetinmeyip, herkesi adam etmeden rahat etmeyecek olanlar, ne diyeceklerini bilemediler. Açıkçası bilemedim, Paris’teki iş mi daha tiksindiriciydi, yoksa bizim anaakım ve sosyal medyamıza işlenenler mi…

Korktuğum için, dün olup bitenleri ve olup biten üzerine söylenenleri kimseyle konuşmadım. Uzun süredir ilk defa bu kadar korktum. Korktum, çünkü ahalinin de, arkasına dizildiği zibidilerin laflarını tekrarlayabileceğini hissettim. Daha düne kadar başkalarının diniyle diyanetiyle meşgul olmadığı halde, bir vakittir “ama İslamiyet bunu gerektirir” demeye başlayanların, Paris’teki manasız işi de mazur görebileceklerinden korktum. Böyle bir gerçekliğe katlanamayacağımdan korktum.

Ne diyeyim, Parislileri korkutabildiler mi bilmem ama beni korkutmayı başardılar.