Sandık sonuçlarını beklerken size bir kıyak yapayım, muhalifseniz de, muvafıksanız da fazla ümitlenmeyin. Aşağıdaki grafikte 2017 Referandumundaki Evet oyları ile 2018 ve 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’a çıkan oyların illere göre dağılımı görülüyor. Veriler 2018 seçimlerinde Erdoğan’ın aldığı oylara göre azalan sırada sıralanmış. Grafikten de görüldüğü gibi, Erdoğan hemen her ilde 2018’den 2023’e oy kaybetmiş ama