Can Dündar altı ay önce, tam kış gündönümünde bir video yapmış, benim şimdi haberim oldu. Daha önce hiç Dolar Halayı görmemişmiş. Görmüş. Ve memleketin şifresini çözmüş. Neymiş Dolar Halayı? Ben görmedim, Dündar’ın anlattığından anladığım kadarıyla, Dolar sekiz liradan yirmi liraya yükseldikten sonra on üç liraya düşünce… Dündar’ın anlattığını dinleyen bir Hollandalı mesela, memleketin ahalisinin sokaklara