Türk Olmak Neye Benzer

Aha işte bunu biliyorum.

Yarasa olmak, Amerikalı olmak, İranlı olmak neye benzer, bilmiyorum. Ama Türk olmanın neye benzediğini biliyorum. Hem de hakkında ciltler dolusu yazacak kadar. Merak buyurmayın, ciltler dolusu yazacak değilim. Meselenin sadece bir cephesine küçük bir pencere açmakla yetineceğim.

Türkler iki bölük halinde yaratılmıştır. Müsveddeler bölüğünün aklına, herhangi bir mesele tartışılırken, “her şeyin başı eğitim azizim” demek gelmez mesela. Bir yerde duymuş, beğenmiş, papağan gibi tekrarlayacak olursa, mesela “memleketin yoksulluğu ile eğitimin ne alakası var” diye sorsanız, dut yemiş bülbüle döner. Lakin dikkat buyurunuz, eğitime ulvi misyonlar yüklemese de, müsveddeler bölüğü diploma edinmek için her türlü cefayı göze alır. Kendisi okuyamamışsa, çocukları okusun diye akla sığmaz fedakârlıklara katlanır.

Makbul mekteplerde temize çekilmişler bölüğü ise, “bizim oğlan bugün başını yarmış” deseniz, olayın nasıl vuku bulduğunu filan dinlemeye ihtiyaç duymadan, “bu memleket adam olmaz kardeşim, her şeyin başı eğitim” diye başlar, artık nerede susarsa. Buna mukabil memleketin çocuklarının okula gitmek konusundaki heves ve ısrarına da fena halde içerler. Eline bir fırsat geçse, 1980’den bu yana açılan yekûn üniversiteleri kapatacaktır da, şimdilik gücü sadece kızları dışarıda tutmaya yeter. Bu mevziiyi terk etmeye de niyeti yoktur. Elinden daha fazlası gelmediğinden, “ne işiniz var ulan üniversitede, mezunlar da iş bulamıyor zaten, meslek liseleri neyinize yetmiyor” diye caydırmaya çalışır.

Müsveddeler bölüğü mesela, “şehir medeniyettir, şehirlileşmemiş toplum gelişemez” filan diyemez. Sadece ağzı bu lafları yapamadığından değil, böyle bir bağlantının farkında bile değildir. Ama bulduğu ilk fırsatta dengini toplayıp şehre göçmeye kalkar. Temize çekilmişler bölüğü ise şehirlileşmenin ne kadar mühim bir şey olduğu hakkında günlerce konuşabilir. Ama şehre gelenlerin önüne engel çıkarmak için elinden geleni ardına koymaz. Yekûn enerjisini, şehre göçü engelleyebilmek uğruna gözünü kırpmadan feda edebilir. Şehre gelmesinler diye, köylülere köylerinde tenis oynatmayı bile hayal edebilir.

Müsveddeler bölüğü mesela, Ermeni’ydi, Rum’du, Yahudi’ydi, kardeş kardeş yaşamak gerektiği konusunda nutuklar filan atamaz. Kardeş kardeş yaşamanın faydalı bir şey olduğunu bilmez bile hatta. Ama kardeş kardeş sayılmasa da, birbirine tecavüz etmeden yaşadı, yaşar. Temize çekilmişler bölüğü 6-7 Eylüller, AB normları, kırmızıçizgiler, açılımlar ve saireler imal eder. Ortaya boktan bir tablo çıkar. “Ben ne yaptım” demeyi bilmediğinden “bu memleketin insanı biraz da aynaya bakmalı, ırkçı yanıyla yüzleşmeli” filan diye ahkâm kesmeyi sürdürür.

Müsveddeler mesela, göbeğini kaşır. Bu da temize çekilmişlere fena halde batar.

Hoş şeydir Türk olmak vesselam.

Cemalettin N. TAŞCI