Gülsek Ağlanacak Halimize

Macaristan I. Dünya savaşını kaybettikten sonra toprak­larının yarısını Romanya’ya kaptırmış. Kısa süreli bir komü­nizm deneyinden sonra, savaş kahramanı bir Amiral, Kralı geri getirme iddiasıyla ordu toplayıp komünist­leri devirmiş ve lakin Kralı da getirmemiş. O günlerde şöyle bir espri dolaşı­yormuş Macaristan’da…

Cornell Hull Başkan Roosevelt’e Macaristan’ın Birleşik Devletlere sa­vaş ilan ettiğini ilettiğinde Roosevelt sormuş “Ma­caristan? Macaristan ne­dir?” “Bir Krallık sayın Başkan,” diye cevap vermiş Hull. “Kralı kim?” diye sormuş Roosevelt. “Kralı sürgünde efendim. Ülke bir Amiral tarafından yönetiliyor.” “Donanması nasıl bir şey?” diye sormuş F. D. R. “Donanmaları yok efendim. Trianon Anlaşmasıyla bütün kıyılarını kaybettiler. Sadece bir kara orduları var.” “Orduları nerede?” “Rusya’da savaşıyor.” “Ruslardan toprak talepleri mi var?” “Hayır, Ro­manya’dan var.” “Peki, neden Romanya’ya karşı savaşmıyorlar?” “Çünkü müttefikler.” Roosevelt pes etmiş.

Bugünlere şöyle uyarlayabiliriz herhalde:

Mesela Finlandiya Dışişleri Bakanı Finlandiya Cumhurbaşkanına gider…

 • Türkiye ABD’ye fena halde kızmış, Silahlı Kuvvetlerini harekete geçirmiş Ekselansları.
 • Vay! Orduları Amerika’ya mı girmiş?
 • Hayır efendim, Afrin’e girmiş.
 • Afrin? Afrin nerede?
 • Suriye’de bir bölge efendim.
 • Suriye’de Amerikalılar mı var?
 • Evet efendim, az sayıda askerleri de var, bir bölgeyi kontrol ediyorlar.
 • Afrin’i mi?
 • Hayır efendim, daha doğuda bir bölgeyi. Afrin’i Ruslar kontrol ediyor.
 • Amerikalılar ile Ruslar müttefik de, Türkler Rus bölgesine ondan mı girdiler?
 • Hayır efendim, Amerikalılar ile Ruslar bölgede birbirlerine rakipler.
 • Türkiye komşusunun topraklarında yabancı güçlerin olmasına katlanamayıp, onlarla dövüşmeye mi girmiş Suriye’ye?
 • Hayır efendim, Ruslardan izin alıp Suriye’nin yerli halkıyla dövüşmeye girdiler.
 • Yerli halk Türkiye’yi tehdit mi ediyor?
 • Hayır efendim, otonomi istiyorlar.
 • Suriye rejimi mi çağırdı Türkleri, otonomi isteyen bölücü vatandaşlarına karşı yardımcı olsun diye?
 • Hayır efendim, Suriye rejimi Türklere, Türkiye de Suriye yönetimine düşman.