Haftaya Bakış: 30 Temmuz 2023 UFO, ÜFE, CDS: Üç Harflilerin Taarruzu

Celal Kazdağlı ve Cemalettin Taşcı ile Politiki Programı

Haftaya Bakış: 30 Temmuz 2023
UFO, ÜFE, CDS: Üç Harflilerin Taarruzu