Komplekslik – 6 Bolluk, İklim ve İndirgenemezlik

Celal Kazdağlı ve Cemalettin Taşcı ile Politiki Programı

Komplekslik – 6
Bolluk, İklim ve İndirgenemezlik