Müslümanları Hiçleştirenler

Salı günkü yazımla ilgili olarak beni arayanların bir bölümü sitem ettiler. Hz. Muhammed’in etrafını küçümseyici bir edayla süzdüğü muhayyel bir tablodan söz etmem şart mıydı diye sordular. Sanki öyle bir tasvir yapmasam, yazıyı yanlış anlayanlar yanlış anlamaktan vazgeçeceklermiş gibi…

Evet, şarttı.

Modernliğin türlü çeşitli hizipleri var. Ama hepsinin bir ortak paydası var. Bu ortak paydanın en vazgeçilmez bileşenlerinden biri, insanın hiçleştirilmesi. Müslümanları Muhammedileştirme projesi de Müslümanları hiçleştirmeyi hedefliyor. Projenin istikametini ifade edebilmek için böyle bir tasvir şarttı.

İslam’ı modernleştirme projesinin müelliflerinin, projelerini tamama erdirebilmeleri için, Müslümanları hiçleştirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla, insanları küçümseyen bir peygambere ihtiyaçları var. Peygamberleri onları küçümsemeli ki, Müslümanlar kendilerinin bir hiç olduğunu ta derinden hissetsinler.

İsteyen her Müslüman, bundan yirmi yıl önce kendisini nasıl hissettiğini hatırlamaya gayret edebilir. İddia ediyorum ki bugün kendisini, yirmi yıl önce hissettiği gibi hissetmiyor. Yirmi yıl önce, yaratılmışların en şereflilerinden biriydi. Zamanla küçüldü, küçüldü… Bu küçülme süreci, son sekiz, on yılda iyice hızlandı, üstelik.

***

İslam insanı yüceltir.

Bugün, dünyanın neredeyse bütün nüfusu alacaklı. Kimse alacaklarını tahsil edebileceği ümidine bile sahip değil. Neredeyse bütün insanlar, makinelerden birinin dişlilerinden biri haline getirilmiş. İslam’ın dünyaya söyleyecek bir sözü varsa, bu söz, her şeyden önce, insanın yüce olduğu, bir makinenin idraksiz bir çarkı olmaktan daha çoğunu hak ettiği sözüdür.

Türkiye’de kendilerini İslam’ın muhafızlığına atamış olanlar tam tersini yapıyor, Müslümanları dev makinelerin dişlilerinden biri haline getiriyor.

***

Bidatsiz din yok. Bidatlerden arındırılmış bir İslam gibi, baştan çıkarıcı, göz kamaştırıcı hayaller kuranlara bir itirazım yok. Ama ben böyle bir hayalle baştan çıkacak biri değilim. Dolayısıyla Kutlu Doğum Haftası gibi icatlara birer bidat olduklarından karşı çıkıyor değilim. Bu bidate, Müslümanları hiçleştirme projesinin, İslam’ı modernleştirme projesinin bir bileşeni olduğu için karşı çıkıyorum. Müslümanları hiçleştirmeye hizmet ettiği için karşı çıkıyorum.

***

Hiçleştirilmiş olanlar, hiçlikleri ile birlikte yaşayabilmek, boşalmış hayatlarına bir mana yükleyebilmek için, hemen her vakit muazzam ordulara nefer yazıldılar. Modernliğin muhtelif hizipleri var. Türkiye’nin modernleşmesinin de muhtelif hizipleri var. Bu hiziplerin muazzam orduları, türlü metotlarla hiçleştirilmiş olan insanlardan teşkil ediliyor. Kimi muhayyel bir devlete kul edilmiş, kimi kendisini kulluktan kurtarma iddiasındaki Cumhuriyete Kalanlar, yıllardır yenilenler, muzaffer olabilmek için, kendilerini yenenleri taklit ediyorlar.

Okuduklarını anlamayacak kadar budala değiller elbette. Anlıyorlar. Benim Hz. Muhammed’e laf söylemediğimi elbette biliyorlar. Hz. Muhammed’i kendi dünyevî iktidar projelerine çerez yapanlara, yani kendilerine itiraz ettiğimin elbette farkındalar.

Zaten bu yüzden kızıyorlar. Biri basıyor bir düğmeye. Makine tıkır tıkır çalışıyor, binlerce dişli aynı anda gazeteyi bombardımana tutuyor. Yani muzafferler.

Soru şu: Böyle olunca İslam da muzaffer olmuş oldu mu?

Cemalettin N. TAŞCI