Arap Baharı denen hadiseler başladığında, Akşam’da yazıyordum. Olup bitenler hakkında yazılıp çizilenler karşısında hissettiğim şaşkınlık, sonra tiksinti ve nihayet öfke, mevzu hakkında yazdığım birkaç yazıda herhalde hissediliyordu. Dünyanın geniş bir coğrafyası var, uzun süredir despotik rejimler tarafından baskıyla yönetiliyorlar. Baskı –Tunus hariç hemen hepsinde– hem İslam ve hem de sosyalizm gibi gösterilen bir şeylerle bir